نوبت دهی آنلاین


            
تخصص *
پزشک *
از تاریخ *
تا تاریخ *
مبلغ ویزیت (تومان ) *
نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
کد ملی *
شماره موبایل *
توضیحات بیمار *

سامانه ثبت نوبت آنلاین


جهت نمایش بهتر سایت از مرورگرهای Microsoft Edge ،FireFox یا Chrome استفاده کنید.

نوبت دهی اینترنتی می بایست با کد ملی و مشخصات بیمار انجام شود و هنگام ثبت بیمه دقت گردد که دفترچه بیمه متعلق به خود بیمار باشد.

در صورت کنسل شدن نوبت از سوی بیمارستان به شماره موبایل ثبت شده در فرایند رزرو نوبت پیام ارسال می شود.

در صورتیکه از فرم ارجاع استفاده نمی کنید، می بایست پشت برگ دفترچه شما ممهور به مهر پزشک خانواده باشد.Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00