فرم ارتبــاط با ما
 
 
 
   آدرس

 شیراز - میدان امام حسین(ع)(ستاد) - ابتدا خیابان انقلاب (مشیرفاطمی) روبروی دژبان

 

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00