سوالات متداول

میزخدمت

 

 میز خدمت در این مرکز جهت ارتباط با ارباب رجوع سه شنبه ها ساعت 10به مدت نیم ساعت برگزار میگردد.

 

منشور حقوق بیمار

راهنمای طبقات

فرایند پذیرش 

فرایند ترخیص 

بیمه های طرف قرارداد

تعرفه های سال 1401 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهریار

اعضاء کمیته اخلاق بالینی بیمارستان شهریار

 

 

1-

 

دکتر نادر ابدالخانی

 

 

          ریاست بیمارستان

 

 2-

 دکتر علی مصدر

 

       متخصص جراحی ،کلیه و مجاری ادرار

 

 

3-

 

مهندس رحیم نصیری

 

 

        مدیریت بیمارستان

 

 

4-

 

 

مهندس رحیم نصیری

 

 

          مددکار اجتماعی

 

 

5-

 

 

محمد حسین محمدی

 

 

           مدیریت خدمات پرستاری

 6-

 

عارفه زارع

 

 

         مسئول واحد بهبود کیفیت

 

 

7-

 

مژگان صباغی

 

 

            سوپروایزر آموزش

 

 

9-

 

 

نازیلا صادق زاده

 

 

       کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 10-

 

عارفه زارع

 

 

            مسئول قانون انطباق

 

 

11-

 

سید غلامحسین کشاورز

 

 

                  حقوقدان

   

 

12-

 

هوشمند دیلمی

 

          نماینده جامعه

 

 

   
  مشاهده فایل   

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00