دعوت به همکاری

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای ارائه به بیماران ارائه می دهیم همه ما با هم همکاری می کنیم تا به همه بیماران خود برای بهبودی کمک کنیم


*نام
*نام خانوادگی
*نام پدر
کد ملی
تاریخ تولد


تلفن ثابت
*شماره همراه
آدرس
آپلود عکس 3*4
لطفا تصویر رسمی خود را بارگذاری کنید

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
سابقه کاری
آپلود رزومه
کد امنیتی

           


Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00