داخلی

دکتر مژگان زمانی

دکتر مژگان زمانی

متخصص بیماری های داخلی

مشاهده پروفایل
دکتر  جواد متذکر

دکتر جواد متذکر

متخصص بیماری های داخلی

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00