عفونی

دکتر علی مهدی زاده

دکتر علی مهدی زاده

متخصص بیماری های عفونی

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00