ایمنی بیمار
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 2 مهر 1399
    
بازدید: 1504
    
زبان : فارسی
    

مسئول ایمنی بیمار و ریاست بیمارستان  : جناب آقای دکتر نادر ابدالخانی 

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : سر کار خانم صادق زاده 

شماره تماس:07132337907 داخلی : 113

 

شرح وظایف واختیارات مسئول ایمنی بیمار

براساس اعتبار بخشی:

-مشارکت باتیم مدیریت اجرایی در تدوین سند استراتژیک وبازنگری سالیانه ان.

-مشارکت با تیم مدیریت اجرایی در تدوین برنامه وبودجه عملیاتی در راستای ارتقای ایمنی بیمار.

-مشارکت با تیم مدیریت اجرایی در پایش مستمر برنامه های عملیاتی ایمنی بیمار وانجام اقدام اصلاحی در صورت لزوم.

-پاسخگویی درتمام موارد مرتبط باایمنی اعم از ایمنی بیماران.مراجعین.کارکنان بیمارستان.

-اجرای بازدیدهای منظم ومدون مدیریتی با موضوع ارتقای ایمنی بیمار.

-تدوین روش اجرای (ارزیابی پیشگیرانه خطا های پزشکی)باحداقل های مورد انتظاردر بخش ها/واحدها/بامشارکت کمیته های بیمارستانی وبخش ها/واحدهای مرتبط.

-ارائه نتایج ارزیا بی پیشگیرانه خطاهای پزشکی پس از تعیین اولویت خطا های احتمالی در بخش ها واحد های بیمارستان درکمیته های مرتبط.

-تدوین واجرا اقدام اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت (پیشگیرانه خطاهای پزشکی).

-تدوین روش اجرای ونحوه دهی گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه با مشارکتکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار وصاحبان فرایند.

-اسنفاده از سوابق خطاهای پزشکی ثبت شده در ارتقای ایمنی بیماران.

-تعیین وپایش شاخص های ایمنی بیماران بامشارکت پزشکان /پرستاران وسایر کارکنان بالینی.

-تحلیل شاخص های ایمنی بیماران در فواصل زمانی منظم.

-نظارت براجرای اقدامات اصلاحی مصوب تیم مدیریت اجرایی.

-نظارت بر روند پیشرفت وچالش ها وموانع برنامه های عملیاتی ایمنی .

-ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده بر ارتقا ایمنی بیمار در فواصل زمانی مدون.

-ارائه گزارش ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده برای ارتقا ایمنی در جلسات تیم مدیریت اجرایی .

-نظارت برانجام وظیفه کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار وسایر اعضای تیم ایمنی بیمار. 

 

               شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

 

1-همکاری در تدوین اجرا و بازنگری سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظوردستیابی  به سطح استاندارد های بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار.

2-همکاری در خود ارزیابی استاندارد های الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

3-همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.

4-شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و باز خورد به کارکنان.

5-همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهادموضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

6-ایجاد وآموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

7-راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

8-شرکت فعالا نه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع.

9-اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش حوادث در سازمان.

10-شرکت و همکاری فعالا نه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور ارائه خدمات بهینه.

11-بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب بر قراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

12-گزارش به کارشناس مسئول ایمنی بیمار.

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00