������������������ ����������

دکتر طاهره اسکندریان

دکتر طاهره اسکندریان

متخصص جراحی عمومی

مشاهده پروفایل
دکتر طاهره اسکندریان

دکتر طاهره اسکندریان

متخصص جراحی عمومی

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00